Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Vũ Tiến

Vũ Thư - Thái Bình